בגלריה זו אפשר להתרשם מבריכות מיוחדות שאלמנט המים יוצר השתקפות של הגינה בתוך המים, דבר היוצר עיניין ומשיכה בגינה.