בבית זה נעשה חיבור של ישן עם חדש בצורה מיוחדת, כל החזית של הבית שוחזרה ומאחוריו הוקם בית מזכוכית,
והגינה מחברת את העיצוב המודרני עם הקירות שמזכירים את השכונה הוותיקה נווה צדק.