בגינה זו גם היו ניסיונות מרובים שלא צלחו להקים לבד את הגינה, הגינה מאוד גדולה וללא תכנון ומחשבה קודמים קשה מאוד להגיע לתוצאה טובה לאורך זמן. לאחר שתכננו והקמנו את הגינה, אלי מטפל ומתחזק בעצמו. הצמחייה נקלטה והתפתחה יפה אפילו הצמחים שעברו העתקה.