שיפוץ גינה גדולה בנירית, מפלסים מרובים, בתכנון רצינו ליצור מרחב נוח ובטוח לילדים לשחק.
כדיי לצמצם את הדשא הגדול וליצור אזור נוסף לאירוח ולמשחק, הוספנו אזור מדורה ורחבת אבן. בכניסה לגינה במפלס העליון ביטלנו את הדשא שלא היה פונקציונאלי והוספנו פינת קפה על רחבת אבן לתחזוקה קלה.